Dotacja na kapitał obrotowy

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A. otrzymała środki w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Program ten jest finansowany wyłącznie z Funduszy Europejskich. Środki uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie o wartości 214.339,26 zł w całości zostały przeznaczone na utrzymanie działalności przez naszą spółkę w okresie 1.07.2020 r. – 30.09.2020 r.

Dzięki dotacji, której 100% środków stanowiły pieniądze z ww. programu  osiągnęliśmy cel projektu, którym było wsparcie przedsiębiorstw odczuwających skutki pandemii COVID, polegające na dostarczeniu środków obrotowych na cel utrzymania swojej działalności.

Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A. jako wiodący producent wysokiej klasy wyrobów drewnianych, aktywnie pozyskuje dostępne środki i rozwija swoją działalność zapewniając stabilny rozwój przedsiębiorstwa. 

 
 
wykonane przez: derwi.pl
wyślij