Komunikaty dla akcjonariuszy

Trzecie wezwanie akcjonariuszy

Dnia 27.10.2020 władze Firmy Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S. A. wzywają po raz drugi akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji papierowych w siedzibie spółki. 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszom.

 

Drugie wezwanie akcjonariuszy

Dnia 13.10.2020 władze Firmy Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S. A. wzywają po raz drugi akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji papierowych w siedzibie spółki. 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszom.

 

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy

Dnia 29.09.2020 władze Firmy Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S. A. wzywają akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji papierowych w siedzibie spółki. 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszom.

 
 
 
wykonane przez: derwi.pl
wyślij